EENVROEG BEGIN Algemene voorwaarden: diensten aan bedrijfseigenaren, diensten en online betalingen

EENVROEGBEGIN is een bedrijf geregistreerd in Delaware, VS.

Laatst bijgewerkt: 24 september 2020

Gelieve alle vragen door te sturen naar:

Van SanityDesk, Inc.

501 Congress Avenue, Suite 150

Austin, Texas 78701

Verenigde Staten

Inhoud

Definities

Ons contract met jou

Uw account bij ons

jouw e-mailadres

Uw materiaal

Prijs, betaling en dienstverlening

Restitutiebeleid

Annulering van bestelling

Ontevredenheid over de services

Toepasselijk recht, buitenlandse belastingen, heffingen en invoerbeperkingen

Vrijwaringen

Vergoeding

Systeembeveiliging

Aanvaardbaar gebruik beleid


Vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendomsrechten

Diverse bepalingen

Deze algemene voorwaarden regelen de zakelijke relatie tussen u en ons. Als u bij ons koopt, gaat u ermee akkoord hieraan gebonden te zijn.

Niemand onder de 18 jaar mag Services aanschaffen. Als u jonger bent dan 18, vraag dan een volwassene om hulp bij uw aankoop.

Wij zijn: EENVROEGBEGIN

Ons vestigingsadres is:

Watertorenweg 292, 3063 HA, Rotterdam, Nederland

U bent: een bezoeker van een website die eigendom is van ons en / of een klant van ons

Door onze website te gebruiken om een ​​aankoop te doen, gaat u ermee akkoord de voorwaarden van EENVROEGBEGIN, Inc. te hebben gelezen en begrepen, en gaat u ermee akkoord dat deze deel uitmaken van het contract tussen ons. Als u jonger bent dan 18 jaar, bevestigt u dat u de algemene voorwaarden ter kennis heeft gebracht van uw ouder of voogd, en dat die persoon ermee heeft ingestemd dat u onze Services mag kopen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing:

1. Definities

In deze overeenkomst:

"Consument" betekent elke natuurlijke persoon die onze website bezoekt of producten of diensten bij ons koopt.

"Inhoud" betekent elk materiaal in welke vorm dan ook dat op onze website wordt gepubliceerd, elk social media-account beheerd door of gelinkt aan ons of een platform van een derde partij, door ons of een derde partij met onze toestemming.

"Vertrouwelijke informatie" betekent handelsgeheimen; computerhardware, applicaties en softwareprogramma's; audio- of visuele opnamen in elk formaat; trainingsmateriaal in elk formaat; specificaties, sjablonen, algemeen ontwerp of lay-outs; financiële of boekhoudkundige informatie; klant- of leveranciersgegevens en details; materiaal voor marktonderzoek, onderzoek en ontwikkeling; samen met alle informatie of materiaal dat EENVROEGBEGIN. of onze geassocieerde entiteiten in de toekomst kunnen aangeven dat het vertrouwelijk is, of waarvan kan blijken dat het vertrouwelijk is; en onze interne bedrijfsprocessen en procedures, tenzij:


- dat vertrouwelijke informatie wordt overgedragen aan het publieke domein, buiten uw schuld of actie;

- we geven u schriftelijke toestemming om het vrij te geven; of

- u bent wettelijk verplicht om die informatie vrij te geven en hebt ons op de hoogte gesteld van die verplichting.

"Onze website" betekent (a) de volledige computerhardware en software-installatie die onze website is of ondersteunt en (b) al onze webgebaseerde applicaties, tools en platforms waarop u zich hebt geabonneerd via onze website of die we anderszins beschikbaar stellen aan u, en door ons worden ontwikkeld, beheerd en onderhouden, toegankelijk via http://eenvroegbegin.nl of een andere aangewezen URL, en alle aanverwante producten en diensten, inclusief websitehosting, die wij u leveren.

"Materiaal" betekent inhoud van welke soort dan ook die door u op onze website is geplaatst.

"Services" betekent een van de services die we te koop aanbieden op onze website en omvat algemeen beschikbare updates en ondersteunende services voor zover gespecificeerd voor elke service.

"Algemene voorwaarden" betekent deze algemene voorwaarden en omvat onze privacyverklaring en alle andere voorwaarden die op onze website zijn geplaatst.

2. Ons contract met jou

2.1. We erkennen de aanvaarding van uw bestelling per e-mailbevestiging. Dat is wanneer ons contract is gemaakt. Ons bericht zal ook de details van uw aankoopbewijs bevestigen.

2.2. We kunnen niet garanderen dat elke service die op onze website wordt geadverteerd, beschikbaar is. Als een Service waarvoor u heeft betaald op enig moment niet meer beschikbaar is, zullen wij het door u betaalde geld onmiddellijk terugbetalen. Onze terugbetaling dekt de periode van onbeschikbaarheid en niet de periode waarvoor Services beschikbaar waren.

2.3. We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die hier op onze website zijn geplaatst op de dag dat u Services bestelt.

2.4. Als u in de toekomst Diensten van ons koopt onder een regeling waarbij u niet via onze website betaalt, zijn deze voorwaarden nog steeds van toepassing voor zover ze kunnen worden toegepast.

3. Uw account bij ons

3.1. U stemt ermee in dat u nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf heeft verstrekt en zal blijven verstrekken. We hebben deze informatie nodig om u van de Services te voorzien. Raadpleeg onze privacyverklaring voor informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens beheren.

3.2. Als u de website gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het voorkomen dat onbevoegden uw computer gebruiken.

3.3. U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U moet het ons onmiddellijk laten weten als u denkt dat iemand zonder uw toestemming toegang heeft gehad tot uw account en u moet ook inloggen op uw account en uw wachtwoord wijzigen.

4. Uw e-mailadres

4.1. U verklaart dat een door u geselecteerde gebruikersnaam of e-mailadres, wanneer deze alleen wordt gebruikt of gecombineerd met een domeinnaam op het tweede of derde niveau, de rechten van een derde partij niet verstoort en niet is geselecteerd voor enig onwettig doel.

4.2. U erkent en gaat ermee akkoord dat als we van mening zijn dat een dergelijke selectie de rechten van een derde partij schaadt of wordt geselecteerd voor een onwettig doel, we het gebruik van die naam of dat e-mailadres onmiddellijk kunnen opschorten, en u zult ons schadeloos stellen voor elke claim of vraag die voortkomt uit uw selectie.

4.3. U erkent en stemt ermee in dat we niet aansprakelijk zijn jegens u in het geval dat we door een rechtbank of gerechtelijke autoriteit worden bevolen of verplicht om het gebruik van een bepaalde domeinnaam als onderdeel van een naam of e-mailadres niet te gebruiken of toe te staan.

5. Uw materiaal

5.1. Als u materiaal op onze website plaatst, garandeert u dat u eigenaar bent van het auteursrecht en alle andere noodzakelijke rechten erop en aanvaardt u alle risico's en verantwoordelijkheid ervoor. U garandeert verder dat elk feit dat in uw materiaal wordt vermeld, juist is.

6. Prijs, betaling en dienstverlening

6.1. Het is mogelijk dat de prijs is gestegen ten opzichte van de prijs op onze website. Als dat gebeurt, zullen we de Services pas leveren als u heeft bevestigd dat u tegen de nieuwe prijs wilt bestellen.

6.2. U stemt ermee in de maandelijkse kosten voor de Services te betalen vanaf de PayPal-rekening of creditcard die u aan ons heeft of zult hebben verstrekt. U machtigt ons om elke maand geld van die rekening te laten opnemen zonder verdere verwijzing naar u. U verbindt zich ertoe uw betalingsgegevens up-to-date te houden en eventuele wijzigingen tijdig aan ons door te geven.

6.3. Betalingen worden elke maand op dezelfde dag als uw eerste bestelling vooruit gefactureerd. Als u voor een jaarabonnement heeft gekozen, wordt de betaling in rekening gebracht op de dag van uw bestelling en op de jaarlijkse verjaardag van uw aankoopdatum.

6.4. Onze diensten kunnen per e-mail worden geleverd / beschikbaar worden gesteld om te downloaden / op de manier die we hebben uitgelegd op onze website.

6.5. Als we uw diensten niet binnen 10 dagen na de datum van uw bestelling kunnen leveren, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen om u de verwachte leveringsdatum te laten weten.

6.6. Zodra de dienstverlening is begonnen, kunt u de services op elk moment annuleren